VIFLOW OMISTUS- JA TOIMINTAMUUTOKSIA

ViFlow Finland Oy:n pääomistaja on 07.01.2015 lähtien ÖrnalpUnozon AB:n omistaja Leif Lundgren. Aiempi omistaja Vinovo AB päätti keskittyä kehittämään ViLinkin laippa- ja komponenttitoimintaa (Nordig Flange ja Ferral yritykset). Omistusvaihdoksen myötä ViFlow konsernin toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia vaan nyt keskitytään voimakkaammin kehittämään lämmönsiirrin ja painelaitevalmistusta sekä myyntiä kaikissa Pohjoismaissa. Samalla laajennetaan partner tuotteiden myyntiä kaikkiin Pohjoismaihin.

Kaikki Suomea koskeva yhteydenpito jatkuu edelleen suoraan toimitusjohtajan kautta ja konsernin tukiorganisaatio hoitaa Laurilan alaisuudessa ja koordinoimana tarvittavat toimenpiteet.

Kaikkien partner tuotteiden osalta päävastuussa on koko konsernin osalta Anna-Maija Laurila.

Muutoksilla pyritään helpottamaan ja yksinkertaistamaan yhteydenpitoa sekä tiedon kulkua niin asiakaspintaan, konserniin kuin partner verkostoon.

Ystävällisin terveisin

Anna-Maija Laurila
Toimitusjohtaja