Spiraalilämmönsiirtimet

Spiraalilämmönsiirtimiä käytetään perinteisesti puunjalostusteollisuudessa mm. paperitehtaiden kuitupitoisten suodosten jäähdytyksessä ja lämmityksessä silloin kuin kiintoainemäärä ja kuitupitoisuus on niin suuri, ettei laajasolaisia levylämmönsiirrinmalleja voida käyttää tukkeentumisriskin takia.

Niitä käytetään myös esimerkiksi lauhduttimina/kiehuttimina tehtävissä, joissa painehäviötaso on hyvin alhainen.

Laaja käyttöalue on myös erilaisten lietteiden ja slurrien jäähdytys ja lämmitystehtävät esimerkiksi jäteveden puhdistamolietteiden osalta.

Laitteita käytetään myös erikoistehtävissä: esimerkiksi virtaavan nesteen korkea viskoottisuus, olomuoto vaihtuu kesken lämpöteknisen tehtävän, kaasumaisten jakeiden alhainen painehäviö vaatimus, pinnankarheus ongelma.

Spiraalilämmönsiirtimiä löytyy niin standardisarjoissa (edullisemmat sekä lyhyemmät toimitusajat) kuin yksilötuotteita vaativiin ja haastaviin tehtäviin.

Spiraalilämmönsiirtimet ovat yleensä kalliita lämmönsiirtimiä levy-, lamelli- tai putkilämmönsiirrintyyppeihin verrattuna ja siksi niiden valitseminen käyttökohteeseen tuleekin poikkeussyistä.

ViFlow Finland Oy edustaa spiraalilämmönsiirtimien osalta Ranskalaista Nexonia.

Nexson on tunnettu ja hyvä lämmönsiirrinvalmistaja, jonka henkilökunta koostuu erittäin kokenesta spiraalieksperteista niin tuotekehityksen kuin valmistustekniikan osalta.

Mikäli haluatte aiheesta lisätietoa, ottakaa vain suoraan yhteyttä meihin.