Energiateollisuus

Energiateollisuudessa olemme vahvasti mukana kaikkien lämmönvaihdintyyppien, jäähdytystornien, dry coolereiden kuin muiden painelaitteiden sekä suodattimien osalta. Laitteitamme on käytössä mm. seuraavissa kohteissa:

  • Kylmä-, lämmin- ja kuumavesi, kaukolämpövesi, eri öljyjakeet mm. polttoöljy, työ-öljy, kytkin- ja laakeriöljyt, maakaasu, syöttövesi, lauhteet, joki-, järvi ja merivesipiirit sekä makeavesipiirit, glykoliseokset, höyryt ja ilmat.
  • Lauhduttimet, säiliöt, suorahöyrylämmittimet, pesurit, kaukolämmön vaihtimet, lämmönsiirtimet. Lisäveden lämmittimet, lämmöntalteenottotehtävät, LVI ja OEM puolelle standardilämmönsiirtimiä sekä putki- että levylämmönsiirrintyypeistä.

Voimalaitoksissa kiertävät isot vesimäärät varsinaisessa prosessissa sekä erilaisissa suljetuissa jäähdytysjärjestelmissä. Näihin piireihin voimme toimittaa suodattimet turvaamaan mm. levy- että putkilämmönsiirtimiä likaantumiselta, syöttöveden valmistusprosessia ja jäähdytystorneja sekä dry coolereita. Meillä on myös suodatinmalleja esim. öljypiireihin, raakavesipiireihin ja tiivistevesiverkkoihin laajan erotustehokkuusvalikoiman ansioista. Suodatinmalleina käytetään laajasti niin erilaisia manuaali- kuin puoliautomaatti tai täysin automaattitoimisia suodattimia.

Voimalaitossovellutuksissa on usein mukana isot jäähdytyskierrot, joihin meiltä löytyy sopivia jäähdytystorni ja Dry Cooler (ilmajäähdyttimet) ratkaisuja. Valikoimassamme on myös standardimalleja pienempien jäähdytyskohteiden tarpeisiin. Pienet ja keskisuuret mallit voimme toimittaa joko valmiiksi kasattuna tai osin kasattuina, jolloin asennusaika kohteessa on erittäin lyhyt.

Voimalaitoskohteissa lämmönsiirtotehtävissä yleisimmin käytetään seuraavia tuotteinamme olevia lämmönsiirrintyyppejä:

  • Normaali ja laajasolaiset tiivisteelliset levylämmönsiirtimet
  • Puolihitsatut (semi-welded) levylämmönsiirtimet
  • Avattavat ja/tai täysin hitsatut levylämmönsiirtimet
  • Lamellilämmönsiirtimet
  • Putkilämmönsiirtimet
  • Ristikkäisvirtauslämmönsiirtimet
  • Ilmalämmittimet ja -jäähdyttimet (esim. siilot, kuljettimet, kuivurit)
  • Juotetut levylämmönsiirtimet (koneikot, SYVE-pumput, erityisesti öljykohteet ja LVI-puoli)

Suomalaisia asiakkaitamme ovat olleet mm. Adven, Livite, Lämpöneliöt, Valmet, MW Power, Andritz, Fortum, Lahti Energia, EKOKEM, FC Power, Tolkkinen, Savon Voima, Helsingin Energia, Kuopion Energia, M-Real Kyröskoski ja Äänekoski.

Lisätietoa saatte lataamalla PDF-esitteitämme tai ottamalla meihin yhteyttä.