LVI  ja OEM

Tämä käyttöalue voidaan jakaa kahteen pääalueeseen: tehtaiden LVI ja OEM käytöt sekä LVI ja OEM piiriin kuuluvien koneikkojen ja modulien valmistajat. Näille kaikille ViFlow toimittaa erityyppisiä lämmönvaihtimia sekä ns. piensarjan

jäähdytystorneja ja ilmajäähdyttimiä kuin tarvittaessa myös piensuodattimia.

ViFlow:n tuotteista yleisimmin käytössä tällä sektorilla ovat:

  • Standardiputkilämmönsiirtimet mm. erilaisten öljyjen koneikkoihin, isomman mittaluokan kylmäkoneikkoihin ja – lämpöpumppuihin
  • Profiloiduista putkista valmistettavat putkilämmönsiirtimet, joiden ansiosta saadaan putkilämmönsiirtimen koko pienemmäksi
  • Tiivisteelliset ja puolihitsatut sekä kaksoiseinämäisen levylämmönsiirtimet öljykoneikkoihin, LVI-piireihin tehtaille (vesi/vesi-glykoliseos tehtävät), työ-,kytkin- ja laakeriöljyjen sekä muiden öljyjen jäähdytyksessä, kaukolämpö- ja -kylmätehtävät
  • Hitsatut levylämmönsiirtimet (useimmiten avaamattomat versiot)
  • Juotetut levylämmönsiirtimet kylmäainetehtäviin (mm. kylmälaitteet ja lämpöpumput), kaukolämpö- ja -kylmätehtäviin, erilaisten öljyjen jäähdytystehtäviin. Valikoimamme kattaa niin kupari- kuin nikkelijuotetut levylämmönsiirtimet sekä kaksoiseinämäisen version erikoiskohteisiin
  • Standardisarjaiset jäähdytystornit ja ilmajäähdyttimet, jotka toimitetaan asennettuina kokonaisuuksina ts. asennuspaikalle noston jälkeen valmiina.
  • Suodattimet ovat useimmiten manuaalitoimisia tällä alueella. Malleja löytyy niin eri vesijakeisiin kuin öljyille.

Juotettuja levylämmönsiirtimiä on kahta pääjakoa: erikoismalleja (TPL, NPL) öljyille ja muille viskoottisimmille medioille sekä tavallisempaa V-kuviollisia levymalleja (GPL, GPLK) vesille, glykoliseoksille ja kylmäaineille sekä myös lauhdutus- ja höyrystystehtäviin. Juotettuja lämmönsiirrinmalleja valikoimassamme on tänä päivänä yli 35. Pienimmät ovat noin kämmenen kokoisia ja suurimmat ovat yli metrin korkuisia. Malleista löytyy ns. ahdas, normaali ja laajasolaiset versiot. Lämmönsiirtimet voidaan varustaa erilaisilla yhdekombinaatioilla, jalkaratkaisuilla, tehdasvalmisteisella kylmäeristyksellä tai kuumaeristyskopalla. Valikoimassamme on myös ns. fuusiojuotettu levylämmönsiirrin.

Suomalaisia asiakkaita on tältä sektorilta iso joukko paikallisista pienyrittäjistä, urakoitsijoista sekä koneikkovalmistajista sekä huoltopalveluja tarjoavista yrityksistä.

Lisätietoa saatte lataamalla PDF-esitteitämme tai ottamalla yhteyttä meihin.