ViFlow Logo

Tuotteemme soveltuvat laajalle käyttöalueelle

ViFlow:n erityisosaamisalueet ovat puunjalostus-, energia-, metalli- ja kemianteollisuus sekä petrokemia. Myös LVI, OEM, kaukolämpö, vesi- ja jätevesi, sokeriteollisuus, lääketeollisuus, laivasektori sekä ympäristötekniikan ja uusiutuvien energiatekniikan kuin elintarviketeollisuuden alueet ovat vahvasti mukana. Meillä on myös tarjota ratkaisuja haastaviin ydinvoimalaitoskohteisiin ja porauslautoille.

Suurin osa laitteistamme on yksilötuotteita, jotka on valmistettu kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valikoimamme kattaa myös erilaisia sarjatuotteita, joita voimme toimittaa erittäin pienellä toimitusajalla.

Valikoimamme kattaa laitteet pienistä lämmönsiirtimistä suuriin lauhdutinmoduuleihin, reaktoreihin ja säiliöihin sekä osastotoimituksiin erityisesti elintarviketeollisuuteen, jätevesipuolelle (lietteet ja kuitupitoiset nesteet), bioetanoli ja bioenergiapuolelle, joissa voimme tehdä kokonaisuuksia lämmönsiirtimistä, putkistosta, instrumentoinnista, pumpuista, säiliöistä ja ohjauksesta.

Laitteitamme voidaan käyttää erilaisille nesteille, slurreille, sulpuille, lietteille, kaasuille, monikomponenttiseoksille niin teollisuusympäristöön kuin hygieniavaatimuskohteisiin. Aina kun pitää jäähdyttää, lämmittää, lauhduttaa, konsentroida tai höyrystää jotakin näistä, kannattaa ottaa yhteyttä meihin.

Olemme mielellämme apuna kohteissanne.

Energiateollisuus

Energiateollisuudessa olemme vahvasti mukana kaikkien lämmönvaihdintyyppien, jäähdytystornien, dry coolereiden kuin muiden painelaitteiden sekä suodattimien osalta. Laitteitamme on käytössä mm. seuraavissa kohteissa:

Kylmä-, lämmin- ja kuumavesi, kaukolämpövesi, eri öljyjakeet mm. polttoöljy, työ-öljy, kytkin- ja laakeriöljyt, maakaasu, syöttövesi, lauhteet, joki-, järvi ja merivesipiirit sekä makeavesipiirit, glykoliseokset, höyryt ja ilmat.
Lauhduttimet, säiliöt, suorahöyrylämmittimet, pesurit, kaukolämmön vaihtimet, lämmönsiirtimet. Lisäveden lämmittimet, lämmöntalteenottotehtävät, LVI ja OEM puolelle standardilämmönsiirtimiä sekä putki- että levylämmönsiirrintyypeistä.
Voimalaitoksissa kiertävät isot vesimäärät varsinaisessa prosessissa sekä erilaisissa suljetuissa jäähdytysjärjestelmissä. Näihin piireihin voimme toimittaa suodattimet turvaamaan mm. levy- että putkilämmönsiirtimiä likaantumiselta, syöttöveden valmistusprosessia ja jäähdytystorneja sekä dry coolereita. Meillä on myös suodatinmalleja esim. öljypiireihin, raakavesipiireihin ja tiivistevesiverkkoihin laajan erotustehokkuusvalikoiman ansioista. Suodatinmalleina käytetään laajasti niin erilaisia manuaali- kuin puoliautomaatti tai täysin automaattitoimisia suodattimia.

Voimalaitossovellutuksissa on usein mukana isot jäähdytyskierrot, joihin meiltä löytyy sopivia jäähdytystorni ja Dry Cooler (ilmajäähdyttimet) ratkaisuja. Valikoimassamme on myös standardimalleja pienempien jäähdytyskohteiden tarpeisiin. Pienet ja keskisuuret mallit voimme toimittaa joko valmiiksi kasattuna tai osin kasattuina, jolloin asennusaika kohteessa on erittäin lyhyt.

Voimalaitoskohteissa lämmönsiirtotehtävissä yleisimmin käytetään seuraavia tuotteinamme olevia lämmönsiirrintyyppejä:

Normaali ja laajasolaiset tiivisteelliset levylämmönsiirtimet
Puolihitsatut (semi-welded) levylämmönsiirtimet
Avattavat ja/tai täysin hitsatut levylämmönsiirtimet
Lamellilämmönsiirtimet
Putkilämmönsiirtimet
Ristikkäisvirtauslämmönsiirtimet
Ilmalämmittimet ja -jäähdyttimet (esim. siilot, kuljettimet, kuivurit)
Juotetut levylämmönsiirtimet (koneikot, SYVE-pumput, erityisesti öljykohteet ja LVI-puoli)
Suomalaisia asiakkaitamme ovat olleet mm. Adven, Livite, Lämpöneliöt, Valmet, MW Power, Andritz, Fortum, Lahti Energia, EKOKEM, FC Power, Tolkkinen, Savon Voima, Helsingin Energia, Kuopion Energia, M-Real Kyröskoski ja Äänekoski.

Lisätietoa saatte lataamalla PDF-esitteitämme tai ottamalla meihin yhteyttä.

Kemianteollisuus

Kemianteollisuudessa olemme vahvasti mukana lämmönvaihtimien, muiden painelaitteiden, jäähdytystornien, ilmajäähdyttimien sekä erilaisten suodattimien osalta. Kemianteollisuudessa usein lisähaastetta tuo korroosio ja eroosio, jolloin korostuu toimittajan prosessi ja materiaalitietämyksen sekä valintakriteerien ja tietotaidon taso.

Meillä on erityisen vahvaa osaamista erikoismateriaaleista, räjäytetyistä materiaaleista ja niiden yhdistelemisestä mm. vuorauksen / kerrosten kautta. Hallitsemme mm. titaanin, hastelloyn, tantaalin, SMO:n, alumiinin käsittelyn oli kyseessä sitten isot laitekoot, pienet laitteet, varaosiksi tai korjausosiksi tarkoitetut osat tai meille toimitetun laitteen korjaus.
Olemme toimittaneet lukuisia lauhduttimia, strippereitä, kolonneja, säiliöitä, vesilukkoja, höyrylämmittimet ja jäähdyttimiä, reaktorit, autoklaavit, haihduttimet, yms. Näitä teemme oman suunnittelun tai/ja asiakkaalta saatujen piirustusten mukaan.
Kemianteollisuudessa on runsaasti käyttökohteita kaikille tuotevalikoimassa oleville lämmönvaihtimille kuin myös jäähdytystorneille ja dry coolereille. Tietyt prosessit ovat eksotermisiä tai endotermisiä, jolloin on tarvetta joko jäähdyttää, lämmittää tai siirtää lämpöä mm. kaukolämpöverkkoon tai ilmaan jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi tarjolla. Joissakin prosesseissa tarvitaan sekä lauhduttimia että haihduttimia ja nämä voidaan tehdä tehtävästä riippuen usealla eri lämmönsiirrintyypillä. Erityista haastetta tuo oikean materiaalin valinta ja että toimittajalla on riittävästi vaihtoehtoja käytettävään.
Kemian teollisuudessa on usein panosprosesseja, joihin sopivat erityisesti levylämmönsiirtimet. Kaikkiin levylämmönsiirtimiimme on saatavissa myös erikoimateriaaleja sekä laaja valikoima erilaisia tiivisteitä. Valikoimamme kattaa myös täysin tiivisteettömät levylämmönsiirtimet.
Meillä on käytössä erittäin laaja materiaalivalikoima myös eri suodatinmallien osalta. Suodatinvalikoimamme kattaa niin manuaalisuodattimet, puoliautomaatti kuin täysin automaattitoimiset suodattimet. Näistä on erilaisia rakenneratkaisuja, joilla myös minimoidaan varaosa- ja kulutusosatarvetta.

Kemianteollisuuskohteissa lämmönsiirtotehtävissä yleisimmin käytetään seuraavia tuotteinamme olevia lämmönsiirrintyyppejä:

Normaali, laaja ja avarasolaiset tiivisteelliset levylämmönsiirtimet
Puolihitsatut (semi-welded) levylämmönsiirtimet
Avattavat ja/tai täysin hitsatut levylämmönsiirtimet
Lamellilämmönsiirtimet
Putkilämmönsiirtimet
Ristikkäisvirtauslämmönsiirtimet
Putki putkessa tyypin lämmönsiirtimet (kaksoisputkilämmönsiirtimet)
Ilmalämmittimet ja -jäähdyttimet
Juotetut levylämmönsiirtimet (koneikot, öljy- ja LVI-tehtävät)
Sähkö- ja vaippalämmittimet
Spiraalilämmönsiirtimet nykyään korvataan muilla ratkaisuilla
Toimitamme myös esivalmiita putkistoja, putkia tai komponentteja esimerkiksi titaanista ja standardimateriaaleista.

Suomalaisia asiakkaitamme ovat mm. Neste Oil, Kemira Oulu, Vaasa, Kuusankoski sekä Joutseno, Boliden, Solvay Chemicals, JM Huber, Crisolteq…

Lisätietoa saatte lataamalla PDF- esitteitämme tai ottamalla meihin yhteyttä.

Kaikista tuotteistamme ei ole vielä valmiina esitteitä. Kysyttäessä toimitamme lisämateriaalia käyttöönne.

Metalliteollisuus

Metalliteollisuudessa olemme vahvasti mukana niin eri lämmönsiirrintyyppien jäähdytystornien, ilmajäähdyttimien (dry coolereiden) kuin suodattimien osalta. Kohteemme ovat viime aikoina keskittyneet erityisesti jäähdytysvesiverkostoihin sekä uusien polttoenergialähteiden lämmityskohteisiin ja LVI- sekä koneikkokohteisiin.

Meillä on erityisen vahvaa osaamista erikoismateriaaleista, räjäytetyistä materiaaleistaja niiden yhdistelemisestä mm.vuorauksen / kerrosten kautta. Tätä tietämystä tarvitaan erityisesti eroosiokorroosiokohteissa.
Olemme toimittaneet mm. lukuisia lauhduttimia, erilaisten vesikiertojen vapaajäähdyttimiä, suljetun tai osittain suljetun kierron jäähdytystorneja niin allaskokonaisuuksiin kuin paikallisia standarditorneja pienkohteisiin, uunien jäähdytyspiiriin ja polttoöljyjen / bitumipohjaisten polttoaineen esilämmitykseen yms.
Metalliteollisuudessa on runsaasti käyttökohteita tuotevalikoimassa oleville laitteille. Vesimäärät ovat valtavat eri prosessiosioiden jäähdytyksessä, puhtaan veden valmistuksessa sekä erilaisissa kierrätyksissä. Joissakin prosesseissa on eksotermisiä osioita, jolloin vapautuva lämpö otetaan talteen tai suoritaan tehokkaasti jäähdytykset. Jäähdytysvesi voi olla tehtaan sijainnista riippuen meri-, joki- tai järvivettä.
Vesikierroissa tai öljykierroissa on myös runsaasti tarvetta erilaisille suodattimille. Laaja suodatinmateriaali, suodatinelementti ja tyyppivalikoima on käytössä erityisesti tällä alueella. Suodatinvalioimassamme on mm. syklonityyppisiä suodattimia, joita tarvitaan erityisesti metalliteollisuudessa kohteissa, joissa perinteisiä suodattimia ei voida käyttää.
Metalliteollisuuskohteissa lämmönsiirtotehtävissä yleisimmin käytetään seuraavia tuotteinamme olevia lämmönsiirrintyyppejä:

Normaali ja laajasolaiset tiivisteelliset levylämmönsiirtimet
Avattavat ja/tai täysin hitsatut levylämmönsiirtimet
Lamellilämmönsiirtimet
Putkilämmönsiirtimet
Ristikkäisvirtauslämmönsiirtimet (erityisesti kaasu/ilma LTO)
Ilmajäähdyttimet
Juotetut levylämmönsiirtimet (Koneikot, öljypiirit ja LVI)
Suomalaisia asiakkaitamme ovat mm. Outokumpu, Outotec, Ruukki, FN Steel.

Lisätietoa saatte lataamalla PDF-esitteitämme tai ottamalla meihin yhteyttä.

LVI ja OEM

Tämä käyttöalue voidaan jakaa kahteen pääalueeseen: tehtaiden LVI ja OEM käytöt sekä LVI ja OEM piiriin kuuluvien koneikkojen ja modulien valmistajat. Näille kaikille ViFlow toimittaa erityyppisiä lämmönvaihtimia sekä ns. piensarjan

jäähdytystorneja ja ilmajäähdyttimiä kuin tarvittaessa myös piensuodattimia.

ViFlow:n tuotteista yleisimmin käytössä tällä sektorilla ovat:

Standardiputkilämmönsiirtimet mm. erilaisten öljyjen koneikkoihin, isomman mittaluokan kylmäkoneikkoihin ja – lämpöpumppuihin
Profiloiduista putkista valmistettavat putkilämmönsiirtimet, joiden ansiosta saadaan putkilämmönsiirtimen koko pienemmäksi
Tiivisteelliset ja puolihitsatut sekä kaksoiseinämäisen levylämmönsiirtimet öljykoneikkoihin, LVI-piireihin tehtaille (vesi/vesi-glykoliseos tehtävät), työ-,kytkin- ja laakeriöljyjen sekä muiden öljyjen jäähdytyksessä, kaukolämpö- ja -kylmätehtävät
Hitsatut levylämmönsiirtimet (useimmiten avaamattomat versiot)
Juotetut levylämmönsiirtimet kylmäainetehtäviin (mm. kylmälaitteet ja lämpöpumput), kaukolämpö- ja -kylmätehtäviin, erilaisten öljyjen jäähdytystehtäviin. Valikoimamme kattaa niin kupari- kuin nikkelijuotetut levylämmönsiirtimet sekä kaksoiseinämäisen version erikoiskohteisiin
Standardisarjaiset jäähdytystornit ja ilmajäähdyttimet, jotka toimitetaan asennettuina kokonaisuuksina ts. asennuspaikalle noston jälkeen valmiina.
Suodattimet ovat useimmiten manuaalitoimisia tällä alueella. Malleja löytyy niin eri vesijakeisiin kuin öljyille.
Juotettuja levylämmönsiirtimiä on kahta pääjakoa: erikoismalleja (TPL, NPL) öljyille ja muille viskoottisimmille medioille sekä tavallisempaa V-kuviollisia levymalleja (GPL, GPLK) vesille, glykoliseoksille ja kylmäaineille sekä myös lauhdutus- ja höyrystystehtäviin. Juotettuja lämmönsiirrinmalleja valikoimassamme on tänä päivänä yli 35. Pienimmät ovat noin kämmenen kokoisia ja suurimmat ovat yli metrin korkuisia. Malleista löytyy ns. ahdas, normaali ja laajasolaiset versiot. Lämmönsiirtimet voidaan varustaa erilaisilla yhdekombinaatioilla, jalkaratkaisuilla, tehdasvalmisteisella kylmäeristyksellä tai kuumaeristyskopalla. Valikoimassamme on myös ns. fuusiojuotettu levylämmönsiirrin.

Suomalaisia asiakkaita on tältä sektorilta iso joukko paikallisista pienyrittäjistä, urakoitsijoista sekä koneikkovalmistajista sekä huoltopalveluja tarjoavista yrityksistä.

Lisätietoa saatte lataamalla PDF-esitteitämme tai ottamalla yhteyttä meihin.