ViFlow Logo

ViFlow Finland Oy:lla on markkinoiden laajin valikoima erilaisia lämmönsiirrin-tyyppejä, painelaitteita, jäähdytystorneja, ilmajäähdyttimiä, ilmalämmittimiä ja suodattimia. Pystymme tarjoamaan oikean laitteen eri käyttötarkoituksiin ja kohteisiin sekä tarvittaessa suojaamaan laitteita mm. likaantumiselta ja tukkeutumiselta. Yhteistyösopimuksemme HRS Spiratuben kanssa mahdollistaa myös laajempien kokonaisuuksien toimittamisen mm. elintarvikepuolelle, bioenergiasektorille, lietteiden käsittelyyn ja lääketeollisuuteen. Nämä kokonaisuudet kattavat pumput, instrumennoinnit, ohjaukset, putkistot, säiliöt ja tarvittavat lämmönsiirrintyypit.

Pyrimme aina löytämään parhaan mahdollinen ratkaisun kuhunkin lämpötekniseen tehtävään. Konsernissamme on vahva erikoismateriaalitietämys, joka mahdollistaa vaativimpienkin painelaitteiden ja putkisto-osien sekä komponenttien valmistuksen mm. kemian asiakkaille.

ViFlow ryhmän putkilämmönvaihtimia ja painelaitteita valmistava konsernimme oma yritys Örnalp Unozon ovat alan johtavia yrityksiä Ruotsissa. Heillä on 76 vuoden kokemus alalta ja vankka asema markkinoilla. Yrityksemme mitoittavaa ja valmistaa putkilämmönsiirtimet ja muut painelaitteet asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Teemme myös tuotteita asiakkaiden omien valmistuspiirustusten mukaan.

Örnalp Unozon – lue lisää

Putkilämmönsiirtimet

Konsernissamme oma päätuote on putkilämmönsiirtimet. Laajennetun tehtaamme ansiosta voimme hoitaa isojakin projekteja. ViFlow:n lämmönsiirtimien valmistus alkoi jo vuonna 1939. Pitkä historia takaa laajan käytännön kokemuksen erilaisista käyttökohteista ja osaamme mitoittaa laitteemme oikein kullekin kyseessä olevalle tehtävälle. Käytämme useita mitoitusohjelmia.

Valmistamme putkilämmönsiirtimiä kaikista yleisesti käytetyistä materiaaleista. Titaani, alumiini, Hastelloy, Douplex sekä Super-Douplex, nikkeli, Inconel, Incolloy, Monel, Zirkonium ja tantaali ovat erikoisosaamistamme. Teemme myös paljon laitteita vuoratuilla ja/tai räjäytetyillä materiaaliseoksilla. Noudatamme viimeisimpiä painelaitestandardeja. Yrityksillämme on useita erilaisia sertifikaatteja ja olemme toimittaneet laitteita vaativiin kohteisiin kuten ydinvoimalaitoksille ja öljynporauslautoille.

Örnalp Unozon – lue lisää

Olemme täydentäneet putkilämmönsiirrinvalikoimaamme HRS Spiratube:n kanssa solmitulla sopimuksella. He valmistavat meille ns. profiloiduilla lämmönsiirtoputkilla valmistettavia putkilämmönsiirtimiä, joiden ansiosta saadaan tehostettua lämmönsiirtoa. Heidän tuotevalikoimansa kattaa myös ns. putki-putkessa tyyppiset lämmönsiirtimet, joita käytetään yleisesti mm. jätevesi- ja lietteiden lämmöntalteenotossa, esilämmityksessä ja jäähdytyksessä. Heiltä löytyy myös laaja valikoima erilaisia ratkaisuja mm. hygieniakohteisiin ja elintarvikesektorille.

Putkilämmönsiirrinvalikoimaamme laajentaa myös partnerimme FUNKE:n kautta tulevat ns. standardiputkilämmönsiirtimet, joita valmistetaan sarjoissa ja siten toimitusaika on poikkeuksellisen lyhyt. Tässä valikoimassa on mukana myös mm. öljykäyttöihin kehitetyt erikoismallit. FUNKE:n kautta meillä on mahdollista saada myös tavanomaisia TEMA:n mukaisia putkilämmönvaihtimia, joille on erittäin laajat hyväksynnät mm. GOST, SELO, ASME jne.

Lisätietoja valmistajista ja tuotteistamme saatte PDF-esitteistämme tai ottamalla meihin yhteyttä.

Levy- ja lamellilämmönsiirtimet

Erityisesti LVI-tehtäviin ja OEM-sektorin tarpeita varten on kehitetty erilaisia nikkeli- ja kuparijuotettuja levylämmönsiirtimiä sekä ns. fuusiojuotettuja levylämmönsiirtimiä, jotka ovat umpinaisia tiivisteettömiä kompakteja ratkaisuja. Näiden osalta meillä on markkinoiden laajin valikoima, erikoisuutena mm. laajasolainen mallisarja erityisesti viskoottisiin tehtäviin.

Käyttöalueiden laajentuessa on kehitetty useita eri tyyppisiä hitsattuja levylämmönsiirtimiä. Viimeisimmät uutuudet markkinoilla ovat edustamamme laser hitsattu plate and shell-tyyppinen malli sekä uusimpana edistyksellinen Funke Block mallit. Nämä mallit ovat täysin tiivisteettömiä. Block mallissa on useita erilaisia levyprofiileita ja solasyvyyksiä. Ne pystytään avaamaan ja helposti puhdistamaan mekaanisesti tai kemiallisesti.

Koska hitsattujen levylämmönsiirtimien joukossa osa malleista on avattavissa ja helposti puhdistettavissa sekä osa malleista täysin hitsattuja. Tämä on hyvä huomioida laitevalintoja tehtäessä ja arvioida kunnolla ennen laitevalintaa.

ViFlow Finland Oy:n levylämmönsiirrinvalikoimaan kuuluvat kaikki päätyypit:

tiivisteelliset levylämmönsiirtimet
puolihitsatut ns. semi-welded levylämmönsiirtimet
kaksoisseinämäiset levylämmönsiirtimet
kupari –, nikkeli- ja fuusiojuotetut levylämmönsiirtimet
Hygieniasektorin erikoislevylämmönsiirtimet (elintarviketeollisuus, lääketeollisuus, perinteinen meijeri yms)
Näiden osalta päävalmistajamme on saksalainen FUNKE.

Hitsatuista levylämmönsiirtimistä valikoimaamme kuuluvat:

plate and shell tyyppiset sekä Bloc tyypit puhtaille tehtäville
avattavat ja täysin hitsatut ristikkäisvirtauslämmönsiirtimet likaisille tehtäville sekä ilmalle tai kaasuille
avattavat tai täysin hitsatut free-flow levytyypin lämmönsiirtimet
avattavat ja täysin hitsatut lamellilämmönsiirtimet
hitsatut lamellitekniikkaan perustuvat säiliölämmittimet
Näistä malleista meiltä löytyy useita eri levyprofiileita sekä prässäyssyvyyksiä, joiden ansiosta käyttöalue on erittäin laaja. Näiden tuotteiden osalta päävalmistajinamme ovat saksalaiset FUNKE ja Gesmex, tanskalainen ACO Engineering ja ranskalais-belgialainen Barriquand. Kaikki yhteistyöyrityksemme ovat tunnettuja pitkään markkinoilla toimineita valmistajia.

Lisätietoa saatte PDF-esitteistämme tai ottamalla meihin yhteyttä.

Reaktorit, kolonnit, pesurit ja säiliöt

Omat tehtaamme ÖrnalpUnozon valmistaa putkilämmönsiirtimien lisäksi muita painelaitteita kuten reaktoreita, kolonneja, pesureita ja säiliöitä sekä esivalmiita putkiston osia ja moduleita. Mitoitamme ja suunnittelemme laitteet itse tai teemme ne asiakkaalta saatavan suunnitteluaineiston mukaan.

Olemme tunnettuja vaativien tehtävien hoitamisesta. Hallitsemme tavanomaisten materiaalien lisäksi 254 SMO:n, titaanin, Hastelloyn, Tantaalin, alumiinin, Nikkelin, Inconellin, Incolloyn, Monellin, douplexin, super-douplexin ja zirkoniumin sekä erilaiset vuoraukset ja räjäytetyt seokset.

Titaani on meille yksi päämateriaaleista ja pidämmekin jatkuvasti varastoa mm. titaaniputkiston ja komponenttien osalta, jolloin saamme näitä pikaiseen toimitukseen.

Olemme toimittaneet mm. seuraavia tuotteita:

CIO2-vesisäiliöitä (materiaali TiGr2)
Reaktorikolonni (materiaali TiGr2)
HP-A reaktori (materiaali TrGr2)
Etanolisäiliö (materiaali EN 1.4404)
Vuorattu reaktori (materiaalit P2656H/TiGr1)
Valkaisulaitoksen titaanisia reaktoreita
Painesäiliöitä (materiaali EN 1.4301)
Haihdutintorni (materiaali EN 1.4301 ja EN 1.4404)
Autoklaavi kullan valmistusprosessiin
Pesuri (materiaali TiGr2)
Valkaisutorni
Ruuveja sellumassan kuljetukseen
Haihdutintorneja
Alumiinisiä ilmasäiliöitä ja hoitotasoja
Säiliöitä ja reaktoreja hastelloysta ja useista muista materiaaleista
Referenssejä löytyy niin puunjalostuksen, kemianteollisuuden, kaasujen valmistuksen, voimalaitos, laivapuoli mukaanlukien porauslaitat, ydinvoimalat sekä sukellusveneet kuin metalli- ja kaivosteollisuuden alalta.

Lisätietoa saatte lataamalla PDF-esitteemme ja ottamalla meihin yhteyttä.

Block hitsatut levylämmönsiirtimet

Näitä hitsattujen levylämmönsiirtimien erikoistyyppejä valmistaa meille saksalainen yritys FUNKE. Block tyyppiset mallit näyttävät usein ulkoisesti samannäköisiltä, mutta niissä on sisäisesti paljonkin eroavuuksia. Näistä tärkeimmät ovat eroavuudet levyprofiileissa ja prässäyssyvyyksissä sekä mitoissa. FUNKE:lla on hyvin laaja valikoima tästä mallisarjasta.

Bloc tyypit ovat hitsattuja levylämmönsiirtimiä, joiden etuna on niiden helppo puhdistettavuus (joissakin malleissa nähdään suoraan levyjen välistä läpi), tiivisteettömyys, kompakti koko ja laaja käyttöalue useiden erilaisten levyprofiilien, prässäyssyvyyksien ja kokojen ansiosta.Ne voidaan avata ja pestä painepesurilla tai suorittaa kemiallinen pesu kierrätyspesulla. Mikäli korroosio tms. on kuluttanut levypakkaa niin paljon, ettei korjaus enää riitä, voidaan koko levypakka vaihtaa eikä tarvitse hankkia kokonaan uutta laitetta. Erityisesti vaativissa kemian prosesseissa tästä on etua verrattuna täysin umpinaisiin hitsattuihin malleihin.

Tiivisteettömyyden ansioista näitä malleja voidaan käyttää kohteissa, joissa tiivisteet eivät kestä tai ovat erittäin kalliita, korkeissa paineissa ja lämpötiloissa. Näiden lämmönsiirtimien kohdalla yhdekokoja voidaan muuttaa vapaasti ja siten saadaan termisesti paras ratkaisu mm. tehtäviin, joissa virtausmäärät eroavat toisistaan huomattavasti.

Erilaisten solaprofiilien ja prässäyssyvyyksien ansiosta laitteet soveltuvat hyvin lauhdutustehtäviin, ilma/kaasutehtäviin, esilämmittimiksi, viskoottisille nesteille, likaisten tai kuituja/kiintoaineita sisältäville nesteille. Laite soveltuu myös tehtäviin, joissa joko toinen tai molemmat virtaavat nesteet tarvitsevat laajemman solan.

Block lämmönsiirtimen käyttöalue on ns. pienet ja keskisuuret tehtävät lämmönsiirtotehon ja/tai virtausmäärän osalta.

HUOM:

Block tyypissä on paljon täysin uutta designia sekä valmistustekniikkaa, jota emme tarkoituksella esitä nettisivuillamme. Lisätietoa saa vain ottamalla yhteyttä suoraan meihin.

Jäähdytystornit ja ilmajäähdyttimet (Dry Coolerit)

Edut:

taloudellinen
pieni pinta-alan tarve
pitkäikäinen ja huoltovapaa
huolto ei vaadi toiminnan keskeytystä
nopea ja helppo huoltaa
moduulirakenteen ansiosta nopea asentaa
alhainen melutaso
Dry Cooler (Ilmajäähdyttimet/ilmalämmittimet)

Dry coolereissa jäähdytettävä tai lämmitettävä neste ei ole suorassa kontaktissa ilman kanssa. Niissä neste virtaa putkissa ja ilma lamellikennoissa ristikkäisvirtausperiaatteella. Veden jäähtyminen (tai lämpeäminen) perustuu ilman lämpenemiseen (tai jäähtymiseen) ja tästä syystä veden lämpötilaa ei saada ympäröivän ilman kuiva lämpötilan alapuolelle. Suomen olosuhteissa teoreettinen kesäkauden alin lämpötila olisi eo. tilanteessa 24 °C. Nyrkkisääntönä on kustannustasoltaan järkevää ratkaisua mietittäessä 5 °C erotus veden ja ilman lämpötilan välillä.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat pelkät ilmapatterit kuin puhaltimella varustetut nestejäähdyttimet/lämmittimet.

Edut:

toimii ilman lisävettä
toimii ilman lisäkemikaaleja
helppo huoltaa
jäätyminen on helppo estää esimerkiksi glykolilla
ei höyrynmuodostumista alhaisissa lämpötiloissa
Usein isommissa käyttösovellutuksissa käytetään dry coolereita talvikaudella ja jäähdytystorneja kesäkaudella, jolloin molempien parhaimmat edut pääsevät esille.

Jäähdytystorneissa ja dry coolereissa on malleja sekä pieniin käyttökohteisiin mm. LVI-piireissä sekä suuriin teollisuuden vesikiertoihin. Tehoalueet ovat muutamasta sadasta kW:sta 120 MW:een. Ilmajäähdytinlaitteista on omat sovellutuksensa ilmalämmittimille. Näissä sovellutuksissa esimerkiksi kuuma glykoliseos lämmittää puhallettavaa ilmaa. Näitä käytetään mm. Suomessa talvikaudella jäätymisen estämiseksi tai sulanapitämiseksi.

Nämä tuotteet täydentävät ViFlow:n tuotevalikoimaa siten, että voimme tarjota täydellisen paketin kaikkiin lämmönsiirto- ja jäähdytystarpeisiin sekä voimme optimoida kokonaisuuksia mm. vapaajäähdytys tai suljettu kierto, johon liitetaan ilmajäähdytin.

Suodattimet

Valikoimaamme kuuluvat sekä manuaaliset että automaattitoimiset suodattimet, pussi- ja korisuodattimet sekä ns. mutataskut ja syklonityyppiset suodattimet.

Manuaalisuodattimia käytetään yleisesti mm. öljypiireissä sekä vesikiertojen ns. esisuodatuksessa. Usein systeemi varustetaan kahdella suodattimella, sillä puhdistuksen aikana prosessineste ei voi virrata suodattimen läpi. Kaksoiskorirakenteessa paine-ero ohjaa virtauksen toiseen koriin, kun painehäviö kasvaa asetusarvon yli.

Automaattitoimiset suodattimet toimivat samalla kuin puhdistusvaihe tapahtuu suodattimessa. Prosessivirtaa ei tarvitse katkaista tai ohittaa puhdistuksen ajaksi. Nämä suodattimet toimivat turvallisesti myös etäkäytössä. Automaattitoimiset suodattimet sijoitetaan usein vesikiertoihin, joissa karkeampi partikkelikoko on jo erotettu mekaanisella suodatuksella.

Suodattimemme suojaavat tärkeät prosessit likaantumiselta ja niillä ehkäistään partikkelien kertyminen systeemiin. Automaattitoimisten suodattimien yleinen käyttökohde on mm. lämmönsiirtimien levyjen ja putkien sekä jäähdytystornien pohja-altaan puhtaana pitäminen, jolloin huoltokustannuksia (pesuja ja varaosien hankintaa) voidaan pienentää huomattavasti. Jäähdytystorneissa käytetään usein suodatinta sivuvirrassa (pieni suodatinkoko) ja toiminta riittää turvaamaan tornin pitkäaikaisen käytön. Suodattimia on myös käytössä prosessisuodattimina, tiivistevesiverkoistoissa, kaukolämpövesikierroissa, raakavesipiireissä ym.

Suodattimet voidaan toimittaa elementteinä tai kokonaisuuksina, joissa ohjauskeskus on mukana. Suodattimista on saatavilla useita eri materiaalivaihtoehtoja, eri suodatusasteilla (lähtien 20 mikronista ylöspäin), paine-ilma tai sähkötoimisina. Ohjauskeskukset voidaan sovittaa yhteensopivaksi asiakkaiden järjestelmään.

Suodatinvalmistajalla on laaja valikoima erilaisia hyväksyntöjä ja sertifikaatteja

mm. PED, ASME, GOST, SELO, DNV, Lloyds…

Suodattimiemme päävalmistaja on saksalainen pitkään markkinoilla toiminut ja laadustaan tunnettu yritys Krone Filter. Lisätietoa laitteista saatte lataamalla PDF- esitteemme tai ottamalla meihin yhteyttä.